دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

شاعر ,لعلي ,احمدي ,محمد ,احمدي لعلي ,لعلي شاعر ,شاعر افغاني
شاعر ,لعلي ,احمدي ,محمد ,احمدي لعلي ,لعلي شاعر ,شاعر افغاني

كوتاه سخن اينكه

 

علم و دانايي عزت و سروري بدنبال دارد هر انساني از اين

 

نعمت برخوردار است سرمايه اي عظيم در اختيار دارد

 

               محمد علي احمدي لعلي شاعر افغاني

جهل و ناداني آفتي بزرگ به شمار ميرود  و سد راه

 

 پيشرفت انسان ميگردد

 

                    محمد علي احمدي لعلي شاعر افغاني

 

بخل و حسد روح و روان انسان را افسرده و بيمار ميسازد

 

                       محمد علي احمدي لعلي شاعر افغاني                   

شاعر ,لعلي ,احمدي ,محمد ,احمدي لعلي ,لعلي شاعر ,شاعر افغانيمنبع : زنده باد افغانستان
برچسب ها : شاعر ,لعلي ,احمدي ,محمد ,احمدي لعلي ,لعلي شاعر ,شاعر افغاني


مطالب مرتبط